Podporiť ich môžete aj vy dobrovoľným
príspevkom v sieti ticketportal.sk
LIVE VYSIELANIE
Realizátori projektu

Koncerty

22.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
30.4.2020
8.5.2020
9.5.2020
16.5.2020
23.5.2020

#KulturaOnline môžete podporiť aj na transparentnom účte SK1209000000005169717413 s Variabilným Symbolom: 19
alebo s použitím QR kódu vo Vašej bankovej aplikácii.

Ak chcete byť aj Vy súčasťou projektu
#KulturaOnline kontaktujte nás

info@kulturaonline.sk
+421 918 699 655

Chcem poskytnúť dar v mnou určenej výške (PartyPeople.sk s.r.o., Tomášikova 5724/7, 82101 Bratislava, 51015561) za účelom podpory projektu #kulturaonline. Poukázaním prostriedkov prostredníctvom platobného systému prevodného príkazu SLSP (IBAN: SK1209000000005169717413) na bankový účet spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 850 698, ktorá pri prijímaní môjho daru koná v mene a na účet obdarovaného, navrhujem obdarovanému uzatvorenie darovacej zmluvy, pričom prijatím návrhu na uzatvorenie darovacej zmluvy je prijatie daru v momente jeho pripísania na tento bankový účet."